Služby

Služby

Ponúkame:

 • Projektová dokumentácia: komplexné spracovanie projektovej dokumentácie k územnému a stavebnému konaniu.
 • Poradenstvo pri stavbách: poskytovanie technického a ekonomického poradenstva, vypracovanie výkazov výmer a rozpočtov stavieb.
 • Architektonické štúdie: vypracovanie architektonických štúdií a vizualizácií exteriérov aj interiérov.
 • Vypracovanie posudkov: vypracovanie odborných posudkov (svetlotechnických a tepelnotechnických posúdení).
 • Vykonávanie dohľadu: vykonávanie odborných autorských dohľadov nad uskutočňovaním stavieb podľa projektovej dokumentácie overenej stavebným úradom v územnom alebo stavebnom konaní.
 • Vykonávanie inžinierskej činnosti: vybavenie územného a stavebného povolenia, kolaudačného rozhodnutia, legalizácia stavieb, povolenia odstránenia stavieb.
 • Zastupovanie investora: voči tretím osobám (miestnym úradom, projektantom, dodávateľom stavby).

Špecializujeme sa na projektové dokumentácie novostavieb, rekonštrukcií ako aj na modernizácie rôznych stavieb, ako napríklad:

 • rodinné a bytové domy,
 • administratívne budovy,
 • budovy občianskej vybavenosti
 • priemyselné stavby

V rámci komplexnej dodávky zabezpečujeme projektovú dokumentáciu:

 • protipožiarneho zabezpečenia stavby
 • statického posúdenia stavby
 • zdravotechniky
 • elektroinštalácie
 • vykurovania
 • vzduchotechniky
 • plynoinštalácie
 • spevnených plôch
 • technológií

Ďalej zabezpečíme:

 • geodetické a kartografické služby
 • energetický certifikát
aktualizácia: 13.12.2017 | počet zobrazení: 4118
aktualizácia: 13.12.2017 | počet zobrazení: 4118

Realizácia: K3 GROUP, s.r.o.
počet prístupov od 04.12.2017: 62490
počet prístupov dnes: 9